Hiljainen tieto!
hiljainentieto
Rikupekka Oksanen
(Sep 22, 2009)
(None)
Hyvät käytännöt Jyväskylän yliopistossa: hiljainen tieto työskentelyn apuna. Ohjeita ja oppaita arkipäivän tilanteisiin opiskelussa ja työskentelyssä käytännön kokemuksiin pohjautuen.