Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hyödyt some-palveluista ja käytöstä JY:n yksiköille

Mitä some-palveluja JY tarjoaa?

Huomioitavaa - best practices:

Yksikön sosiaalisen median strategia voisi olla: "Mennään sinne missä muutkin, jossa isoja yleisöjä, kevyin satsauksin".
JY:n tasolla ei ole annettu ohjetta siitä, "millä foorumeilla ollaan, miten esiinnytään tai ketkä puhuvat, mitkä tavoitteet", vaan tehty "ad hoc"  ja kokemuksia keräten. Ei taloudellisia satsauksia, virkatyönä.

Esim.Facebookin JY fanisivu - yli 7000 verkoston jäsentä, yli tuhat fania.
Tapahtumia ja vinkkejä on tähän saakka syöttänyt viestintä.

Etuja
- luovaa toimintaa - sosiaaliset mediat korostavat yhteisten merkitysten luomista ja vuorovaikutusta
-edullista, voi olla jopa ilmaista, nopeaa, myös kohdennettavissa, myös maksullisten mainosten esittäminen mahdollista, "cost per click"
- vie lähelle sidosryhmiä ja asiakasta (abit, aikuiskoulutusasiakkaat, vaihtarit, alumnit
- antaa osaltaan instituutiolle kasvot, ehkä inhimillisemmät, eloisammat
- laajentaa verkostoja ja lisää tunnettuutta
- ilmiön kesto; syntyvät ja väistyvät? Tuleeko tilalle jotain muuta?

  • No labels
Write a comment…