Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Millainen some-yhteistyö strategia JY:lle syntyisi? Laatua ja liikettä -strategiasta toimenpiteiksi:

- Antavatko yhteisöpalvelut tukea inhimillisten voimavarojen vankistamiseen ja tukemiseen tai jaksamiseen?
- Tehostaako some rekrytointia ja kiillottaisiko työnantajakuvaa?
- Mikä merkitys yleensä yhteisöllisyyden kasvattamiselle?

- Haasteena innovatiivisten toimintaympäristöjen kehittäminen - onko esim. Agora Centerin hankkeilla some-teemaa ihmiskeskeisten teknologioiden hyödyntämisessä?

- Kansainvälistymisen tukemiseen some voi tarjota hyötyjä ja lisäarvoja

- Hyvinvoiva yliopisto -kohdassa "luodaan monimuotoisia kanavia ja foorumeita avoimen keskustelukulttuurin edistämiseksi" ja "kannustetaan me-henkeen ja omaleimaiseen toimintakulttuuriin"

- Myös yksiköiden, tiedekuntien ja laitosten toimintasuunnitelmat - hyötyvätkö ne sosiaalisen median palveluista ja millaisiksi toimenpiteiksi ne voidaan suunnitella

- Myös yliopiston viestintästrategia kannustaa vuorovaikutukseen ja mm. aktiiviseen tutkimusviestintään

Tiedeviestinnässä suunniteltavaa:

    * tunnistaa se / ne foorumit, jossa voi esiintyä, kuunnella ja erottua, profiloitua
    * suunniteltavaa: miten, kuka, missä esiintyy, puhuu, missä tutkimustyön vaiheissa?
    * mittaamista: miten seurata omien uutisten, tulosten pääsyä uutisiin tai toisen seuraamiksi
    * kannustetaan wikien (webapps.jyu.fi/wiki) ja blogien käyttöön
    * esim. JSBE:n blogi :  Johtamisen ydin, Välillä vähän talousoptimismia
    * Googlen blogiin saatavissa jyu.fi -osoitetyyppi

  • No labels
Write a comment…