Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Livesearch
spaceKeytvtpakki
idtvtpakki

IT-palvelut kokoavat tälle sivustolle IT -työkaluihin liittyviä hyviä käytäntöjä, malleja ja esimerkkejä.
Ero ITP:n www-ohjeisiin: "Hyvä käytäntö voi olla luova idea, onnistunut toimintamalli tai levittämisen arvoinen tapa".

Page Tree
expandCollapseAlltrue
searchBoxfalse

 

Popular Labels
spaceKeytvtpakki
count20
styleheatmap
Jaa osaamistasi - osallistu hyvien tvt-käytäntöjen kokoamiseen.

Kerro hyvä käytäntö, malli tai esimerkki. Etsi sopiva teema ja lisää oma sivusi!