Child pages
  • Yhteisen dokumentin tuottaminen

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: miellekartta ei ole käsitekartta ei ole miellekartta

...

  • GoogleDocs: työstä yhdessä asiakirjoja, laskentataulukkoja ja esityksiä verkossa. Tarjolla on mm. tekstinkäsittely , taulukkolaskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmat, joiden toiminnot ovat pitkälti samat kuin Office-toimisto-ohjelmissa (Word, Excel, PowerPoint).
  • Office365: GoogleDocsia vastaavat toiminnot, halutessasi voit myös muokata dokumentteja Office-ohjelmilla eli esim. Wordissa, Excelissä ja PowerPointissa.
  • Ideoi ja työstä yhdessä verkossa käsitekarttaa maksuttomilla ohjelmilla: esim. Cmap-tools -työkalulla  (ohje: http://cmap.ihmc.us/Support/help/Suomi/) tai
  • Myös miellekarttoja voi tehdä vekossa esim. Mind42 -työkalulla:  http://mind42.com/ (esimerkki kartasta: http://mind42.com/pub/mindmap?mid=94467861-b9eb-473e-acff-e3558fc01256)
  • Ideoi ja piirtele yhteisellä kirjoitustaululla (whiteboard) http://dabbleboard.com/

...

...