Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Section
Column
width55%

Tähän wikiin kootaan opintoasioihin liittyviä hyviä käytäntöjä.
Lue wikin esittely.

Column
width45%
Tämä haku etsii käytäntöjä koko Hiljainen tieto! -wikistä

Livesearch
spaceKeyhiljainentieto
idhiljainentieto-livesearch

Section
Column
width50%

Column
width50%
Hyvän käytännön määritelmä

Oman hyvän käytännön jakaminen muille on enemmän kuin vinkki tai neuvo.

Info

Hyvä käytäntö on käytännössä toimivaksi ja tarpeelliseksi koettu toimintapa, jonka ottamista käyttöön laajemmin voi suositella muille.

Section
Column
width50%
Käytetyt avainsanat

Käytännöt on luokiteltu näiden avainsanojen (labels) mukaan.

Popular Labels
spaceKeyhiljainentieto
count30
styleheatmap
Column
width50%
Recently Updated
max7