Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hyödyt some-palveluista ja käytöstä JY:n tutkijalle

Tutkimuksensa paras asiantuntija on tutkija itse ja hänen tutkimusryhmänsä. Viestintänsä ja vuorovaikutuksen tukemiseksi yliopistot tarjoavat myös tutkijoille välineitä,  mm. wiki- ja blogialustoja sekä keskustelufoorumeita. 

Mitä some-palveluja JY tarjoaa?

JY:n tutkimusryhmille on tarjottu Wiki Confluence --verkkoyhteistyön ja --julkaisun alustaa.  Sen käyttöönotto edellyttää tiedekunnan satsauspäätöksen, ja näin myös strategisen päätöksen tukea ryhmän työtä, julkaisemista ja vuorovaikutusta.
Wiki Confluence on myös käytössä muutamissa muissa maan yliopistoissa ja hyödyttää näin yliopistojen yhteisiä tutkimushankkeita ja niiden jäseniä.

Huomioitavaa - best practices:

Write a comment…