Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tampereen yliopiston kirjasto koordinoi ajalla 1.4.-31.12.2009 allianssiyliopistojen kirjastojen yhteishanketta, jossa Yliopistoallianssille kehitettiin yhteistä julkaisuarkistoa. Hankkeen avulla pyrittiin edistämään tutkimusjulkaisujen avointa saatavuutta, lisäämään oppimateriaalien yhteiskäyttöä, toiminnan kustannustehokkuutta sekä allianssin näkyvyyttä ja tunnettuutta. Hankkeen oli alun perin tarkoitus jatkua vuosina 2010-2011, mutta hankkeen toiseen vaiheeseen ei erinäisistä syistä haettu rahoitusta. Allianssiyliopistojen kirjastot tulevat jatkamaan alkanutta yhteistyötä verkkojulkaisemisen ja julkaisuarkistoasioiden parissa.


Ohjausryhmän kokousten muistiot

Muistio 21.4.2009
Muistio 9.6.2009
Muistio 1.9.2009     LIITE 1     LIITE 2
Muistio 26.10.2009
Muistio 23.11.2009     LIITE 1


Hankkeessa tuotettuja dokumentteja sekä tietoa allianssiyliopistojen julkaisutoiminnasta

Yliopistoallianssin yhteinen julkaisuarkisto - hankesuunnitelma 2009             Yliopistoallianssin yhteinen julkaisuarkisto - loppuraportti
Selvitys AMK-yhteistyön mahdollisuuksista julkaisuarkistotoiminnasta          Selvitys teknisestä toteutustavasta sekä teknisen ylläpidon ja kehittämisen kustannuksista

Julkaisuprosessit allianssin yhteiseen arkistoon

Avoimet verkkojulkaisut      Opinnäytteet      Väitöskirjat
Hankkeessa toteutetut julkaisuprosessikuvaukset

Julkaisuarkiston metatiedot

Yhteenveto julkaisuarkistossa käytettävistä metatiedoista

Tietoa julkaisutoiminnasta ja julkaisutietojen keruusta

Tieteellinen julkaisutoiminta allianssiyliopistoissa 2008     Allianssiyliopistojen tieteellisen toiminnan rekisterit

Julkaisusarjat

Jyväskylän yliopiston julkaisusarjat     Tampereen teknillisen yliopiston julkaisusarjat     Tampereen yliopiston julkaisusarjat

Sopimusmallit

Linkkejä

Yliopistoallianssi - AllPub-prototyyppi            Tampereen yliopisto - Acta              Kansalliskirjasto - Doria
Jyväskylän yliopisto - JYX                            Tampereen yliopisto - Tampub          Julkaisuarkistojen infrastruktuuri -hankkeen wiki
Tampereen teknillinen yliopisto - DPub          Tampereen yliopisto - Tutkielmat

Labels
  • None
Write a comment…