Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Käytäntö pähkinänkuoressa

Laitokselta jo valmistuneita ja työelämään siirtyneitä voidaan kutsua laitokselle kertomaan opiskelijoille, mitä työelämältä odottaa.

Esimerkki

Fysiikan laitoksella pyritään aktiivisesti vahvistamaan laitokselta valmistuvien valmiuksia siirtyä työelämään. Laitoksella järjestetään Fyysikko työelämässä -kurssia, jonka tarkoituksena on selventää opiskelijoilla fyysikon koulutuksen saaneiden sijoittumismahdollisuuksia, työelämän vaatimuksia ja auttaa tutustumaan käytössä oleviin ura- ja rekrytointipalveluihin. Kurssin sisältöön kuuluvat muun muassa valmistuneiden jo työelämässä olevien fyysikoiden vierailut ja oman osaamisen tunnistamisen ja dokumentoimisen harjoittelu sekä esiintymistaitojen treenaaminen.

https://www.jyu.fi/fysiikka/opiskelu/opinto-opas-2009-2010/kevat-2010/kurssi.71985

Juha Merikoski

1 Comment

  1. Alumneja voisi enemmän tiedottaa mahdollisuuksista tulla kertomaan työstään. Esim. Jyväskylän yliopiston alumniryhmä LinkedInissä on yksi mahdollinen tiedotuskanava. https://www.linkedin.com/groups/University-Jyv%C3%A4skyl%C3%A4-Alumni-Group-866497/about

    Lisäksi alumneja voisi kannustaa antamaan palautetta opiskelemastaan tutkinnosta ja jakamaan kehitysehdotuksia siitä, miten opintosisältöjä voisi kehittää muuttuvan työelämän tarpeisiin.